با آل اسکیپ اتاق فرار حرفه ای بازی میکنیم
دیدگاه ها، امتیازات، رتبه بندی بازیکنان
اتاق فرار کلید موفقیت در دنیای واقعی

اتاق فرار 
: 
اسکیپ روم

فعالین انجمن
4.9
4.9/5
تهران
1399
90
اتاق فرار هیجان انگیز
اتاق فرار کاراگاهی
اتاق فرار دلهره آور
اتاق فرار ترسناک
اتاق فرار تاریخی
پیشنهاد کرج