اتاق فرار کاراگاهی

اتاق فرار کاراگاهی

اتاق فرار کاراگاهی مخاطب این سبک از اتاق فرارها معمولاً کسانی هستند که طالب چالش و محک زدن قوای ذهنی خود و هم‌تیمی‌های خود هستند. آن‌ها اهل رقابت هستند و به دنبال معماهای زیبا، پیچیده، واقعی و اصیل هستند، در این ژانر بیشتر قدرت و ظرافت ایده و ابزار معما‌ها به چشم می‌آید. قطعاً مخاطب این سبک از اتاق فرار باید از قوای ذهنی نسبتاً بالایی برخوردار باشند.

اتاق فرار کاراگاهی
0.0
0.0/5
تهران
1397
60