اسکیپ روم های تهران

4.0
4.0/5
120000
80
1400
تهران
فردوس
5.0
5.0/5
100000
70
1399
تهران
فرمانیه
4.3
4.3/5
140000
90
1401
تهران
نارمک
5.0
5.0/5
110000
60
1398
تهران
تهرانسر
5.0
5.0/5
120000
80
1401
تهران
تهرانسر
5.0
5.0/5
120000
90
1400
تهران
تهرانسر
5.0
5.0/5
95000
60
1397
تهران
برج میلاد
5.0
5.0/5
150000
100
1401
تهران
فردوس
5.0
5.0/5
110000
90
1400
تهران
تهرانپارس
ترسناک
5.0
5.0/5
150000
100
1401
تهران
جوادیه
5.0
5.0/5
120000
75
1401
تهران
امیرآباد
5.0
5.0/5
100000
90
1400
تهران
پیروزی
5.0
5.0/5
100000
70
1400
تهران
پیروزی
5.0
5.0/5
130000
100
1401
تهران
مجیدیه
ترسناک
5.0
5.0/5
190000
100
1400
تهران
مهران
5.0
5.0/5
125000
60
1398
تهران
اکباتان

اسکیپ روم های کرج

5.0
5.0/5
150000
80
1401
کرج
گوهردشت
4.5
4.5/5
110000
70
1399
کرج
باغستان
5.0
5.0/5
180000
180
1401
کرج
دهقان ویلا
ترسناک
5.0
5.0/5
150000
90
1401
کرج
شاهین ویلا
5.0
5.0/5
120000
90
1400
کرج
اصفهانیها
5.0
5.0/5
100000
80
1400
کرج
اصفهانیها
5.0
5.0/5
290000
202
1401
کرج
کمالشهر
5.0
5.0/5
100000
80
1400
کرج
گوهردشت
5.0
5.0/5
120000
90
1400
کرج
رجایی شهر
5.0
5.0/5
95000
60
1398
کرج
گلشهر
درام، حماسی
5.0
5.0/5
129999
90
1400
کرج
گلشهر
5.0
5.0/5
120000
90
1400
کرج
گلشهر
5.0
5.0/5
130000
100
1400
کرج
گلشهر
درام، هیجانی
5.0
5.0/5
150000
130
1401
کرج
مهرشهر
5.0
5.0/5
120000
100
1401
کرج
اصفهانیها
5.0
5.0/5
130000
80
1401
کرج
اصفهانیها
همه اتاق فرارها
  • یک بازی ماجراجویی، تو یه فضای واقعی
  • بازی تیمی که هرکدام از اعضای تیم مهارتی خاص دارند
  • محیطی اسرارآمیز، پر از سرنخ و معما با چالش های هیجان انگیز
  • هدفی مشخص در زمان محدود
  • تجربه، تفکر، اندیشه و تعامل فقط در یک بازی