انجمن طراحان اتاق فرار

ما برای شما اتاق فرار می سازیم

ماموریت و چشم انداز 
  • طراحی اتاق فرارهای منحصر بفرد برای بازیکنان و علاقه مندان.
  • مهندسی ذهن خلاق و جذب بازیکنان.
  • توسعه مهارتهای نرم افراد جامعه با تکنیک های خلاقانه.
انجمن طراحان 

انجمن طراحان با سابقه ای بیشتر از ده ها پروژه موفق و دانشی که از مطالعه و تجربه کسب کرده تشکیل شده.

تمامی اعضای انجمن خودشان اتاق فرار دارند.

طراحان اتاق فرار 

تیم طراحان اتاق فرار برای سرمایه گذاران و علاقه مندان به این حوزه تخصصی فرصتی را فراهم میکند تا پروژه هایی با کیفیت و

بینظیر را افتتاح کنند.

اتاق فرار ترسال
اتاق فرار ترسالسال ساخت 1400
مجموعه دایموند روم عضو انجمن طراحان اتاق فرار
dontbreathe
نفس نکشسال ساخت 1398
مجموعه دیم اسکیپ عضو انجمن طراحان اتاق فرار