اتاق فرارهای غیرفعال

اتاق فرارهای غیرفعال یعنی چی؟ همانطور که خیلی از چیزها تاریخ انقضا دارد اتاق فرار هم تاریخ دارد و روزی به پایان میرسد.

آنچیزی که از برخی از اتاق فرار ها برای ما می ماند خاطراتی است که با آن لحظاتی و در کنار دوستانمون تجربه و زندگی کردیم. 

اتاق فرار قدیمی

شاید تصور آنکه یک اتاق فرار قدیمی شده کمی بی انصافی باشد.

در اینجا لیست برخی از اتاق فرارهای خوب و دوست داشتنی و گذاشتم اگر شما این بازیهارو رفتین خوشحال میشم نظرتون و راجب آنها بدونم.

غیر فعال
5.0
5.0/5
120000
75
1401
تهران
سعادت آباد
غیر فعال
0.0
0.0/5
90000
90
1400
غیر فعال
5.0
5.0/5
70000
80
1398
کرج
گلشهر
غیر فعال
5.0
5.0/5
0
75
1398
کرج
غیر فعال
4.0
4.0/5
110000
70
1399
تهران
میدان ونک
غیر فعال
4.3
4.3/5
100000
90
1399
تهران
میدان ولیعصر
غیر فعال
4.7
4.7/5
110000
90
1400
تهران
نارمک
غیر فعال
4.7
4.7/5
150000
90
1399
تهران
هروی
غیر فعال
3.0
3.0/5
100000
70
1400
تهران
قلهک
غیر فعال
5.0
5.0/5
120000
75
1400
کرج
مهرشهر
غیر فعال
5.0
5.0/5
120000
90
1400
تهران
تهرانپارس
غیر فعال
5.0
5.0/5
0
70
1399
تهران
هروی
غیر فعال
5.0
5.0/5
100000
60
1397
تهران
سعادت آباد
غیر فعال
4.5
4.5/5
100000
90
1400
تهران
شهران
غیر فعال
5.0
5.0/5
110000
60
1399
کرج
عظیمیه
غیر فعال
5.0
5.0/5
120000
70
1400
کرج
گلشهر
غیر فعال
5.0
5.0/5
120000
70
1398
کرج
عظیمیه
غیر فعال
4.0
4.0/5
0
80
1400
کرج
اصفهانیها
غیر فعال
5.0
5.0/5
0
70
1400
تهران
شهرک گلستان
غیر فعال
4.0
4.0/5
0
75
1399
تهران
نارمک
غیر فعال
0.0
0.0/5
0
70
1400
تهران
غیر فعال
5.0
5.0/5
70000
70
1397
تهران
تهرانپارس
غیر فعال
4.7
4.7/5
100000
70
1399
تهران
هفت تیر
غیر فعال
0.0
0.0/5
110000
70
1400
تهران
سعادت آباد
غیر فعال
5.0
5.0/5
90000
70
1399
تهران
پیروزی
غیر فعال
5.0
5.0/5
110000
75
1399
کرج
مهرشهر
غیر فعال
4.5
4.5/5
100000
90
1401
تهران
تهرانپارس
غیر فعال
5.0
5.0/5
110000
80
1401
کرج
غیر فعال
4.3
4.3/5
100000
70
1399
تهران
سعادت آباد
غیر فعال
5.0
5.0/5
80000
70
1398
تهران
تهرانپارس
غیر فعال
4.7
4.7/5
0
70
1398
تهران
نارمک
غیر فعال
4.3
4.3/5
80000
60
1398
تهران
سعادت آباد
غیر فعال
5.0
5.0/5
130000
90
1401
تهران
قلهک
غیر فعال
3.0
3.0/5
45
60
1396
تهران
تهرانپارس
غیر فعال
5.0
5.0/5
100000
60
1398
کرج
عظیمیه
غیر فعال
0.0
0.0/5
100000
75
1400
تهران
نارمک
غیر فعال
5.0
5.0/5
120000
90
1401
تهران
پیروزی
غیر فعال
5.0
5.0/5
120000
75
1401
تهران
ستارخان
غیر فعال
5.0
5.0/5
0
75
1399
تهران
آیت الله کاشانی
غیر فعال
5.0
5.0/5
80000
70
1400
تهران
بومهن
غیر فعال
5.0
5.0/5
120000
90
1400
تهران
یوسف آباد
غیر فعال
5.0
5.0/5
130000
75
1400
کرج
شاهین ویلا
غیر فعال
5.0
5.0/5
100000
70
1398
تهران
نارمک
غیر فعال
5.0
5.0/5
120000
70
1399
کرج
شاهین ویلا
غیر فعال
5.0
5.0/5
120000
90
1400
تهران
قلهک
غیر فعال
5.0
5.0/5
70000
90
1398
تهران
غیر فعال
5.0
5.0/5
0
70
1399
تهران
غیر فعال
4.0
4.0/5
130000
75
1400
کرج
گلشهر