اتاق فرارهای غیرفعال

اتاق فرارهای غیرفعال یعنی چی؟ همانطور که خیلی از چیزها تاریخ انقضا دارد اتاق فرار هم تاریخ دارد و روزی به پایان میرسد.

آنچیزی که از برخی از اتاق فرار ها برای ما می ماند خاطراتی است که با آن لحظاتی و در کنار دوستانمون تجربه و زندگی کردیم. 

اتاق فرار قدیمی

شاید تصور آنکه یک اتاق فرار قدیمی شده کمی بی انصافی باشد.

در اینجا لیست برخی از اتاق فرارهای خوب و دوست داشتنی و گذاشتم اگر شما این بازیهارو رفتین خوشحال میشم نظرتون و راجب آنها بدونم.

غیر فعال
5.0
5.0/5
4-6
60
1398
تهران
تهرانسر
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-8
75
1399
کرج
مهرشهر
ترسناک
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-7
90
1402
سیرجان
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-8
70
1398
تهران
نارمک
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-6
70
1399
تهران
پیروزی
غیر فعال
4.0
4.0/5
4-8
75
1400
کرج
گلشهر
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-8
70
1400
تهران
شهران
ترسناک
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-8
100
1401
تهران
فاطمی
غیر فعال
0.0
0.0/5
4-7
90
1400
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-8
70
1400
تهران
شهرک گلستان
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-8
70
1400
تهران
شهران
ترسناک
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-10
90
1400
10% تخفیف
کرج
شاهین ویلا
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-6
90
1400
کرج
گوهردشت
ترسناک
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-8
60
1401
10% تخفیف
تهران
اکباتان
غیر فعال
0.0
0.0/5
4-10
75
1400
تهران
نارمک
ترسناک
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-8
85
1401
تهران
جنت آباد
غیر فعال
4.5
4.5/5
4-6
90
1401
تهران
تهرانپارس
غیر فعال
5.0
5.0/5
5-10
90
1401
تهران
پیروزی
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-8
70
1398
تهران
تهرانپارس
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-8
90
1400
تهران
قلهک
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-8
75
1399
تهران
آیت الله کاشانی
غیر فعال
4.8
4.8/5
4-8
90
1399
تهران
ایرانخودرو
غیر فعال
4.5
4.5/5
8-4
70
1399
کرج
باغستان
ترسناک
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-10
90
1400
تهران
پیروزی
ترسناک
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-10
85
1400
تهران
نارمک
غیر فعال
5.0
5.0/5
8-4
70
1401
تهران
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-7
75
1398
کرج
غیر فعال
4.3
4.3/5
4-6
60
1398
تهران
سعادت آباد
دلهره آور
غیر فعال
5.0
5.0/5
3-5
70
1398
10% تخفیف
تهران
تهرانپارس
ترسناک
غیر فعال
4.9
4.9/5
4-12
90
1402
تهران
تهرانپارس
غیر فعال
3.0
3.0/5
4-7
70
1400
تهران
قلهک
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-6
80
1399
تهران
پونک
غیر فعال
4.5
4.5/5
4-10
90
1400
تهران
شهران
ترسناک
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-10
80
1401
تهران
ستارخان
ترسناک
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-8
70
1402
تهران
جنت آباد
غیر فعال
5.0
5.0/5
7-4
70
1400
کرج
گلشهر
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-10
75
1400
کرج
شاهین ویلا
غیر فعال
4.7
4.7/5
4-6
90
1399
تهران
هروی
ترسناک
غیر فعال
4.8
4.8/5
4-8
75
1399
تهران
ستارخان
ترسناک
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-8
80
1400
تهران
تهرانپارس
ترسناک
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-7
90
1401
تهران
ترسناک
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-10
80
1401
تهران
ستارخان
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-10
60
1398
کرج
عظیمیه
ترسناک
غیر فعال
5.0
5.0/5
6-4
70
1397
تهران
تهرانپارس
غیر فعال
5.0
5.0/5
10-4
75
1401
تهران
ستارخان
غیر فعال
4.0
4.0/5
4-8
75
1399
تهران
نارمک
غیر فعال
4.0
4.0/5
4-8
70
1401
تهران
ایرانخودرو
غیر فعال
4.3
4.3/5
4-6
70
1399
تهران
سعادت آباد
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-10
80
1398
کرج
گلشهر
ترسناک
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-8
90
1401
تهران
غیر فعال
0.0
0.0/5
6-4
70
1400
تهران
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-6
75
1400
تهران
هفت تیر
غیر فعال
4.7
4.7/5
4-7
70
1398
تهران
نارمک
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-8
70
1399
کرج
شاهین ویلا
ترسناک
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-10
100
1402
10% تخفیف
تهران
جنت آباد
غیر فعال
5.0
5.0/5
8-4
75
1401
تهران
سعادت آباد
دلهره آور
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-8
90
1402
10% تخفیف
تهران
فردوس
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-7
90
1398
تهران
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-8
80
1401
تهران
تهرانسر
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-6
60
1397
تهران
سعادت آباد
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-7
75
1400
کرج
مهرشهر
غیر فعال
4.0
4.0/5
4-8
70
1399
تهران
میدان ونک
غیر فعال
5.0
5.0/5
9-4
90
1400
تهران
تهرانسر
غیر فعال
3.0
3.0/5
4-7
60
1396
تهران
تهرانپارس
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-8
70
1400
تهران
بومهن
غیر فعال
4.3
4.3/5
4-7
90
1399
تهران
میدان ولیعصر
ترسناک
غیر فعال
4.4
4.4/5
4-8
80
1400
تهران
تهرانپارس
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-7
70
1399
تهران
هروی
ترسناک
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-8
90
1400
تهران
نارمک
غیر فعال
4.7
4.7/5
4-10
90
1400
تهران
نارمک
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-7
90
1399
تهران
تجریش
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-7
70
1398
کرج
عظیمیه
ترسناک
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-10
90
1401
کرج
گلشهر
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-7
60
1399
کرج
عظیمیه
غیر فعال
5.0
5.0/5
8-4
90
1400
تهران
تهرانپارس
ترسناک
غیر فعال
5.0
5.0/5
7-5
100
1401
تهران
ستاری
غیر فعال
5.0
5.0/5
10-4
90
1401
تهران
پیروزی
غیر فعال
0.0
0.0/5
4-6
70
1400
تهران
سعادت آباد
غیر فعال
5.0
5.0/5
10-5
90
1401
تهران
قلهک
غیر فعال
5.0
5.0/5
8-4
90
1400
تهران
یوسف آباد
غیر فعال
5.0
5.0/5
8-4
80
1401
کرج
غیر فعال
4.7
4.7/5
8-4
70
1399
تهران
هفت تیر
غیر فعال
4.0
4.0/5
4-7
80
1400
کرج
اصفهانیها
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-10
90
1401
تهران
نارمک
ترسناک
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-12
100
1401
تهران
نارمک
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-8
70
1399
تهران
ترسناک
غیر فعال
5.0
5.0/5
4-10
80
1400
کرج
گوهردشت